Verksamhetsutveckling

Organisationer som ansvarar för flera gårdar har mycket att vinna på att se över skötsel och formgivning, mätt både i kronor och trivsel.

Med ändringar som ryms inom drifts- eller renoveringsbudget, och med smartare sköteselmetoder, är det möjligt att minska D&U med upp till 20% och samtidigt öka trivseln. Ibland räcker små ändringar för att få skötselbehovet i balans eller för att frigöra resurser.

Vårt mål är att utemiljön ska vara vacker, funktionell och trivsam – inte att den ska kosta en viss summa eller se ut på ett visst sätt, och som jag visat i Landskapsarkitektur och gårdskultur, kan det åstadkommas på flera sätt.

Skötelanpassad utemiljö, social arkitektur, förbättrat mikroklimat, typritningar, nya skötselstrategier, personalutbildning, odlingslotter och gårdsgrupper är några metoder som jag tidigare använt för att hjälpa små och stora organisationer att förbättra sin utemiljö och verksamhet.

Har ni vikande NKI, svårskötta gårdar, problemområden eller bara vill bli bätttre, så kan jag hitta rätt lösning för er.