Utbildning Temadag med Acama. Foto CA Malmberg

En viktig del av verksamheten är kunskapsspridning i form av text, föreläsningar och workshops. Jag utbildar inom styrning av utemiljöförvaltning, skötselanpassning, mikroklimat och växter. Se även publikationslistan.

Mer information kommer senare.