Mikroklimatet har en avgörande betydelse för hur vi trivs på en plats. Den kan vara hur vacker och funktionell som helst, men om den inte är skön stannar vi hellre inne. Det finns platser som vi hest skyndar förbi och det finns platser som vi gärna stannar upp på. Oftare än vi tror är det klimatet som gör skillnaden.

Om vi utformar miljön efter mikroklimatet får den de bästa förutsättningarna för att bli trivsam och välanvänd, men också för att lyckas med planteringarna, undvika onödig snöröjning och skapa ett bra inomhusklimat. Ett väl placerat träd kan hålla temperaturen nere om sommaren och uppe om vintern, och minska energianvändningen med upp till 20%.

En mikroklimatanalys görs bäst tidigt i projektet, för att få de stora strukturerna på rätt plats, men kan också användas i ett senare skede för att göra det bästa av förutsättningarna, med vindskydd, planteringar och materialval. Även i befintliga miljöer kan mycket göras för att förbättra klimatet med relativt små medel.

Jag är utbildad i mikroklimatologi på avancerad nivå vid University of Guelph, samt i geologi, hydrologi, markvetenskap och naturgeografi, utöver min yrkesexamen i landskapsarkitektur.