3d-modell

Perspektivskisser och 3d-modeller är ett naturligt inslag i designprocessen. Det är trots allt sällan du ser trädgården ovanifrån. Ofta gör jag bara några enkla skisser som stöd för den färdiga planritningen, men ibland passar det uppdraget bättre med en mer detaljerad 3d-modell eller serie 3d-illustrationer. Det kan t.ex. vara när platsen innehåller betydande höjdskillnader eller om du vill ha en tydligare bild av hur resultatet kommer att se ut.

3d-illustrationerna gör det lätt att se hur den färdiga miljön kommer att bli och hur detaljerna är lösta. Jag arbetar huvudsakligen i SketchUp, och du kan själv installera gratisprogrammet och titta på modellen från olika håll, gå runt i den eller möblera den.

Jag gör vanligen 3d-modeller och 3d-illustrationer som en del av formgivningsuppdrag, men jag kan också göra både datorgenererade och handritade illustrationer för andra syften. Kontakta mig för ett prisförslag.