Trädgårdsgrupp

En trädgård som delas av många skiljer sig från en villaträdgård. Den ska passa olika smaker och behov, tåla slitage, kunna skötas rationellt och uppfylla krav från myndigheter, räddningstjänst, sophämtare och snöröjare. Den måste, liksom villaträdgården, vara vacker, funktionell och trivsam, men på innergården handlar trivsel främst om grannarna.

Bra grannrelationer är absolut viktigast för trivseln, och ger trygghet, rikare gårdsliv, ökat kvarboende och mindre nedskräpning. De flesta grannkontakter knyts också på gården, vilket gör det extra viktigt att skapa fysiska förutsättningar för en god social miljö. Särskilt när det finns egna balkonger eller uteplatser är gården främst en social plats. Det här kan du läsa mer om i mitt examensarbete om vad som får oss att trivas på i den gemensamma trädgården.

Näst viktigast tycks skötseln vara, men det finns inget likhetstecken mellan antal skötseltimmar och trivseln. Många förändringar som förenklar skötseln ger också en bättre gård. Med grundlig kunskap om flerbostadshusens utemiljö, skötselanpassad formgivning, mikroklimat, växter och mark kan jag hjälpa er att göra er gård trivsammare, skönare, vackrare och lättare att sköta, liksom jag tidigare har hjälpt både bostadsrättsföreningar, stiftelser och bostadsbolag.