En rikare miljö

Acama konsult
Acama konsult är ett konsultbolag som arbetar med offentlig upphandling, utbildning och projektutveckling inom utemiljöbranschen. Acama står även bakom nyhetsbrevet Gröna trender, som går ut till över 10 000 personer i utemiljöbranschen.

Boakonsult
Boakonsult är ett litet seniorkonsultföretag, som bland annat arbetar med att ta fram underhållsplaner för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Näsets gröna
Näsets Gröna är ett litet grönt företag vid Mälarens strand som odlar grönsaker och blommor efter ekologiska principer, har sommarcafé samt trädgårdsrådgivning, anläggning och skötsel av trädgårdar.
Allt görs med utomordentlig kunskap och omsorg.

Naturator söker en mindre markentreprenör eller trädgårdsanläggare med känsla för kvalitet och service, för markarbeten, stensättning och kallmurning.