Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.
Uteplatser till seniorboende
Uppsala, 2009
Formgivning & projektering. Koncept i samarbete med Anja Moisander.

Beskrivning
De stora uteplatserna är lämpliga för den som tidigare haft villaträdgård men nu vill minska på skötseln. Stommen består av en matta av perenner och buskar som i stort sett sköter sig själv, plattläggning och små gräsmattor där barnbarnen kan leka. Därutöver finns upphöjda bäddar för egen odling, som lätt kan tas bort för den som så vill.

Det är såå fint här! - boende på Gotlandsresan.