Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.
Trädgård till särskilt boende
Uppsala, 2007-2009
Formgivning, projektering, illustrationer, inköp av växter & arbetsledning vid plantering.

Beskrivning
Ombyggnationen av en villa gjorde det nödvändigt att planera om trädgården för att skapa handikappanpassade entrévä-gar och uteplatser till de nya lägenheterna. Den stora utmaningen låg i att klara handikapp– och utrymningskraven på den branta tomten och samtidigt bevara de befintliga träden.

Det har blivit väldigt fint! - Boende i Villa Rörbäcken