Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.
Med historisk förankring
Knivsta, 2014
Formgivning och projektering.

Beskrivning
De nya ägarna till den här sekelskiftesvillan månade om den historiska och lokala förankringen, liksom om en genomgående hög kvalitet. Förändringen har tagit vara på den ursprungliga dispositionen och tillgångarna, samtidigt som vår tid och ägarna fått sätta sin prägel på trädgården. Uppfarterna har lagts om och trädgården planerats för att flytta fokus från ekonomibyggnader och funktionsytor till det vackra huset, himlen och utsikten mot Ekoln. ­