Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.
Kvarterspark
Uppsala, 2006-2007
Formgivning, projektering & inköp av växter. Idé & koncept i samarbete med landskapsarkitekt Marina Queiroz.

Beskrivning
För att öka ansvarskännandet för utemiljön skapades en liten men praktfull park, som sköts av några närboende. Stilen är for­mell, då det tidigare har visat sig fungera bra i områden med utsatt utemiljö. Delar av parken används som grannskapets kryddland. Stor vikt lades vid informella lekmöjligheter och sittplatser samt trygghet.

Det har fungerat jättebra! - Alf Pettersson, Chef för Fastighetsservice Uppsalahem.