Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.Bild på referenseret.
Gårdsförnyelse
Uppsala, 2007
Samråd, formgivning & illustrationer i samarbete med Marina Queiroz.

Beskrivning
De fem gårdarna rustades inom ramen för det löpande underhållet. Efter en dialog med hyresgästerna kunde flera vanligtvis kontroversiella åtgärder, som trädfäll­ningar, utföras problemfritt, samtidigt med de ändringar som var viktigast för hyresgästernas trivsel.

Samarbetet fungerade mycket bra - vi är mycket nöjda med de förändringar som gjorts. Det är trevligare och mer inbju­dande att vara ute nu. - Ingela Ekrelius, ordförande i Bärums HGF.