Petter Bergström
Naturator kan hjälpa dig i alla steg på vägen mot drömträdgården.

Design av trädgårdar, planteringar, uteplatser och allt annat som hör trädgården till är naturators kärnverksamhet. Ett grundläggande gestaltningsförslag, med växt- och materialförslag, kostar vanligen 20 000 - 30 000 kr. Du kan naturligtvis också få de anbudsunderlag, bygghandlingar, konstruktionsritningar och beskrivningar som behövs för ditt projekt.

Rådgivning är en enklare tjänst för dig som behöver lite hjälp att komma igång själv: En snabb skiss, problemlösning, mindre ändringar (en plantering, tillbyggnad, pool), inventering, skötseltips eller liknande. Ett rådgivningsbesök om två timmar kostar 3 500 kr, inklusive resa.

Ett bättre klimat för både växter och människor kan du få med hjälp av en mikroklimatanalys. Se till att hus, uteplatser och odlingar får den bästa placeringen, och få förslag på enkla åtgärder som gör trädgården skönare och mer lättodlad.

Jag utgår från ett helhetsperspektiv, där alla delar samverkar för att skapa en bra och lättskött miljö. Jag jobbar alltid i modeller och perspektiv när det passar projektet, men du kan också få 3d-modeller eller illustrationer som en extratjänst.