Zonkartan ger en fingervisning om vad du kan odla, men visar inte vilka förutsättningar just din trädgård har. De lokala varia­tion­erna är stora. Inom en och samma trädgård kan klimatet skilja sig så mycket som tre zoner. Vind, skugga, sluttningar, vatten och fukt är avgör­ande för både dina odlingar och din komfort. Med rätt placering och utformning av uteplatsen kan grillsäsongen förlängas med flera veckor.

Vid en bedömning av mikroklimatet analyseras topografi, sol­expo­nering, värmelagrande eller reflekterande strukturer, vindskydd, dränering, tillrinning, regnskuggor, avdunstningspotential och andra faktorer som påverkar lokalklimatet. Utifrån resultatet kan du välja den bästa platsen för en ny uteplats eller odling. Du får också förslag på ändringar som kan förbättra klimatet i din trädgård.

Med en mikroklimatologisk undersökning innan du börjar planera din tomt har du bäst förutsättningar för att skapa en skön och lättodlad trädgård. Kombinerat med ett förslag till trädgårdsdesign, så kan du vara säker på att den uppfyller dina behov och önskningar.

Jag är utbildad i mikroklimatologi på avancerad nivå, samt i geologi, hydrologi, markvetenskap och naturgeografi, utöver min yrkesexamen i landskapsarkitektur.