Trädgårdsrådgivning
Trädgårdsdesign
Mikroklimat
Tjänster
Naturator vänder sig till både privata och professionella kunder med ett flertal tjänster: 
 
Trädgårdsrådgivning, som enklare designidéer, växtförslag, skötseltips eller idéer till hur du kan göra trädgården lättare att sköta.
 
Grönytekonsultation för stordrift, som förbättrade skötselmetoder, skötselanpassning av utemiljön eller anpassning till de boendes behov. 
 
Mikroklimatologiska undersökningar och förslag på förändringar som gör trädgården skönare och mer lättodlad. 

Rådgivning och beställarstöd i tidiga skeden, inklusive gestaltningsprigram och idéskisser. 

Utbildning och föreläsningar.