image 1
De breda kantstenarna fungerar både som sittmur och lekplats samtidigt som det exklusiva utseendet bidrar till att ge kvarteret det lyft som behövdes.
Fickpark invigd 2007.
image 2
Dammen för samman det tuktade med det vilda i trädgården. De skyddande växterna i strandkanten och uppstickande stenarna gör det här till fåglarnas favoritplats.
Trädgård till särskilt boende.
image 3
Med välplanerad formgivning och anläggning kunde grusytan förvandlas till en lekplats till en mycket låg kostnad.
Kvarterslekplats.
image 4
I kryddträdgården förenas nytta med nöje.
Trädgård till särskilt boende.
image 5
Fröställningar och höstfärger tar vid när blommorna gjort sitt.
Trädgård till särskilt boende.
image 6
I oktober spelar bladverket huvudrollen i trädgården.
Trädgård till särskilt boende.
image 7
Den här delen av trädgården har byggts upp runt den vackra fontänpilen.
Trädgård till särskilt boende.
image 8
Med en tät plantering av kraftigväxande perenner och buskar i flera skikt har ogräset svårt att etablera sig.
Trädgård till särskilt boende.
image 9
Med hänsyn till husets stil och sparande av de befintliga träden kunde den här tegelvillan byggas om till ett särskilt boende med hemkänsla.
Trädgård till särskilt boende.
image 10
Trädgården samspelar med husets enkla och tydliga formspråk. Första sommaren efter anläggning. Arkitekt ombyggnation av huset: Olle Zidén
Trädgård till särskilt boende.
image 11
Flikbladig rönsumak avtecknar sig fint mot en vägg. När höstlöven fallit av framträder de ludna grenarna desto bättre.
Trädgård till särskilt boende.
image 12
En damm pryder trädgården även mulna dagar.
Trädgård till särskilt boende.
image 13
Trädgården har blivit en uppskattad plats för avkoppling. Vid dammen kan man njuta av solen och koppla av till porlet från bäcken och plasket av badande fåglar.
Trädgård till särskilt boende.
image 14
Växthuset och odlingarna utanför används flitigt av några av de boende.
Trädgård till särskilt boende.
image 15
Rampen upp till lägenheterna har gjorts tillräckligt bred för att också tjäna som en terass. Runt den har anlagts en skötselfri plantering i naturlig stil. Entrélösningen är ritad i samarbete med arkitekt Olle Zidén.
Trädgård till särskilt boende.
image 16
En tidigare outnyttjad gräsmatta med en ensam fontän har gjorts om till en elegant plats för avkoppling och trädgårdsterapi. Växthuset och de intilliggande odlingsbäddarna är fokus för trädgårdsgruppens arbete och en spännande utsikt för lägenheterna.
Trädgård till särskilt boende.
image 17
De höga gräsvipporna håller sig fina långt in på vintern.
Trädgård till särskilt boende.
image 18
I kryddträdgården förenas nytta med nöje.
Trädgård till särskilt boende />Trädgård till särskilt boende..
image 19
På vintern är växthuset tomt, så när som på möbler, krukor och solens sista strålar.
V?lj ing?ng:

F?retag / Privatperson

Naturator ?r ett litet landskapsarkitektf?retag som samarbetar med naturen f?r att skapa utemilj?er att verkligen leva i. Verktygen ?r kunskap och kreativitet och m?let att knyta samman delar av v?r v?rld till en st?rre helhet.

Jag som driver f?retaget sedan 2007 heter Petter och ?r en kunnig och engagerad landskapsarkitekt med gedigen utbildning och bakgrund i tr?dg?rdssk?tsel, anl?ggning och konst. Se konsult-CV och publikationer.

Aktuellt:
I senaste numret av Villa?garen hittar du n?gra nya recept p? vad du kan g?ra av tr?dg?rdens frukt och b?r, av Petter med foto av Ulrika Ekblom.