För privatpersoner
För företag
För företag
Jag (för naturator är i grunden ett enmansföretag) kommer gärna in tidigt i projektet. Det är i då ni har störst nytta av min kunskap inom bl.a. mikroklimat, boendesociologi och driftanpassad formgivning.

Jag kan i dagsläget erbjuda beställarstöd i tidiga skeden, inklusive skisser, enklare analyser och programhandlingar, samt rådgivning och föreläsningar. Tyvärr har jag inte längre möjlighet att ta på mig projektering, perojektledning och liknande mer tidskrävande uppdrag. 

Arbetet präglas av kunskap och kreativitet, och utgår från behoven. Det kan tyckas självklart och borde också vara det. Utemiljön ska inte bara vara vacker, utan också skön, driftvänlig, uthållig och social. Du ska inte bara förvänta dig en bra lösning, utan också rätt.

Den andra delen av verksamheten är rådgivning. Alla utemiljöer fungerar tyvärr inte som de borde. Tiden har satt sina spår, kraven har ändrats eller så blev det aldrig som det var tänkt. Ibland verkar ingen ha tänkt alls. Det kan yttra sig på många sätt: Onödigt höga driftkostnader, sjunkande NKI, nedskräpning eller otrivsel. Här hjälper jag till att identifiera problemen, hitta lösningar och rikta resurserna rätt.

Jag är även verksam som skribent och föreläsare.