Om mig
Publikationer
Omdömen
Miljö
I media
Miljö
Att vara människa är att forma sin omvärld. Vi tillverkar redskap, plöjer åkrar, fäller träd, bygger hus och möblerar om ‒ och vi är bra på det.
 
Sverige natur är sedan länge formad efter våra behov. Skogen är virkesförråd, fjället betesmark och någon orörd vildmark finns inte att tala om. Vi har gjort naturen till vår trädgård, även om det ibland är en misskött och torftig sådan. Artrikedomen i modern jordbruks- och skogsmark är ofta lägre än i villaområden, som blivit en tillflykt för många arter. Alla är inte välkomna, men oavsett vad vi tycker, så ingår vår trädgård i ekosystemet. Den är en del av naturen.
 
Därför skiljer sig miljötänket i utemiljö från husbyggande. Det viktigaste är inte att minimera skadorna, utan att maximera vinsterna. Trädgården kan knyta samman de fragmenterade ekosystemen, knyta människan närmare naturen och minska vårt behov av importerad frukt, långväga resor och uppvärmning.
 
Miljöanpassad formgivning är grundläggande i mitt arbetssätt ‒ inte som en eftergift, utan som ett sätt att skapa en rikare närmiljö och bättre skötselekonomi. Naturligtvis använder naturator också miljö- och energimärkt kontormateriel och kontorsutrustning.